אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

סקר: שליחת הסיכום היומי - בצהריים או בערב?

תוצאת הסקר

תוצאת הסקר היא: שליחת הסיכום בערב, ביחס של 2.5 (ערב) לעומת 1 (אחה''צ).

קוראי יום וקוראי לילה

התשובה לשאלה ''מתי לשלוח את הסיכום היומי'' זו נעוצה בהגדרת היעדים הבא:

  1. מירב התושבים יקראו את הסיכום היומי, באותו היום בו נשלח.
  2. הסיכום היומי יכיל את מירב ההודעות, אשר נוספו לאתר באותו היום.

נחלק את התושבים לשתי קבוצות: ''קבוצת היום'' - אלו שקוראים אימייל בשעות העבודה בלבד ; ''קבוצת הלילה'' - אלו שקוראים אימייל גם בשעות הערב.

  • עבור קבוצת היום, עדיף לשלוח את הסיכום היומי בשעות הצהריים המאוחרות - בשעה 15:00.
  • עבור קבוצת הלילה, עדיף לשלוח את הסיכום היומי בשעות הערב, שכן הם יקראו אותו באותו היום, והסיכום יכיל את מירב ההודעות.
    אבל - קבוצת היום תקרא סיכום זה רק ביום שלמחרת. הסיכום מבחינתה יהיה מאוחר.

העדפותיך לגבי הסיכום היומי