אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

הסיכום היומי של האתר

מהו הסיכום התקופתי?

התוכנה יודעת לאסוף מן האתר את כל התכנים החדשים, ולשלוח אותם לנמעני רשימת התפוצה הראשית של האתר.

תכנים אלו הם הודעות הפורום החדשות וקישורים לעמודים החדשים באתר.

כל נמען מגדיר לעצמו באמצעות הפרופיל האישי, באם הוא מעוניין לקבל את הסיכום, ואם כן - באיזו תדירות: יומי, שבועי או חודשי.

דוגמא לסיכום יומי מופיעה בתמונת מסך שמשמאל.

כיצד נפעיל בפעם הראשונה את הסיכום התקופתי?

אנו ב- iPaper נוכל להגדיר עבור חברי רשימת התפוצה הראשית של האתר, קבלת סיכום שבועי .

כאשר נגדיר זאת, יישלח באופן אוטומטי מכתב לכל חבר ברשימת התפוצה (ראה תמונה משמאל) המסביר מהות ההגדרה.

המכתב יסביר כי בידי הנמען לשנות את ההגדרה, על ידי לחיצה על קישור בתחתית ההודעה. הלחיצה תוביל אותו למסך עריכת הפרופיל האישי - שם יוכל לבטל את ההגדרה, או לשנות אותה.

כיצד נקבע סדר ההודעות בסיכום התקופתי?

סדר הופעת ההודעות בסיכום נקבע באופן הבא:

  1. פורומים רשמיים קודמים לפורמים הפתוחים לכתיבה לכל.
  2. סדר הפורומים בעץ העמודים באתר, הוא סדר הופעתם בסיכום התקופתי (בכפוף לכלל הראשון).

הכלל השני מאפשר לך, מנהל האתר, שליטה בסדר הופעת ההודעות בסיכום.

אילו הודעות פורום נכללות בסיכום התקופתי?

נבחן את הסיכום השבועי:

הסיכום השבועי יכלול את כל הודעות הפורומים אשר הופצו לרשימת התפוצה של הפורומים, בשבוע האחרון.

תנאי נוסף - ההודעות חייבות להכלל בעמודים רגילים או בעמודים מוגני סיסמא, ובתנאי שסיסמתם היא סיסמת ברירת המחדל של האתר. הודעות הכלולות בעמוד בעל סיסמא מיוחדת לא יכללו בסיכום.

חשוב לדעת

התאריך הקובע לאיסוף ההודעות מן השבוע האחרון אינו תאריך כתיבת ההודעה, אלא תאריך הפצתה לרשימת התפוצה של הפורום.

באופן זה - הודעה אשר נכתבה בערב, ועדיין לא הופצה עד לשעה שמונה בערב - לא תכלל בסיכום של אותו יום, אלא בסיכום היומי הבא.

מדוע זה כך?

אנו מתייחסים להודעת פורום כאל ''ראויה להפצה'' רק לאחר שהופצה לתושבים, על פי המנגנון הרגיל.

המנגנון הרגיל כולל:

  • הודעת פורום אינה נשלחת לרשימת התפוצה של הפורום באופן מיידי, אלא לאחר השהייה של מספר שעות (אותה קובע מנהל האתר במסך ''הגדרות האתר'').

    ההשהייה מאפשרת למנהל האתר / הפורום, למחוק את ההודעה לפני הפצתה, באם הוא מוצא אותה פוגעת.
  • למנהל האתר / הפורום יש את האפשרות לאלץ שליחת הודעת פורום באופן מיידי, על ידי לחיצה על קישור הנשלח אליו יחד עם עותק הודעת הפורום.

תרשים המידע, ודוגמא לסיכום יומי

הודעה על הפעלת הסיכום התקופתי