אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

בהמשך למצגת האתר, עבור אלון הגליל

עמוד זה מציג בפירוט נושאים אשר עלו במצגת עבור אלון הגליל, ואשר לא הספקנו להציגם בפירוט.

לוח טרמפים

תמונות המסך שמשמאל מציגות דוגמאות ללוחות טרמפים בישובים שונים.
עמוד שכזה מכיל:

  • טבלאות מפורטות של נסיעות קבועות.
  • פורום קצר מועד (ההודעות בו נמחקות אוטומטית לאחר מספר ימים) עבור נסיעות מזדמנות.

עלון היישוב

עלון היישוב הוא מידעון הניתן לכתיבה שיתופית באמצעות האתר, ושליחה אל כלל התושבים. כל כותב במידעון יקבל הרשאה לערוך את העמוד/ים שלו במידעון.

בעקבות השיחה עמכם אצור את האפשרות הבאה במערכת:

שילוב עמודים למידעון

עם סיום עריכת עמודי המידעון, תוכלו בלחיצת כפתור, לקבץ את העמודים השונים לכדי עמוד בודד, המכיל בתחילתו תפריט פנימי.

את העמוד ניתן לשלוח אל התושבים בלחיצת כפתור, כמתואר בעמוד הדרכה זה.

רשימת התפוצה - שליחת הודעות לתושבים בחתכים שונים

ניתן באמצעות רשימת התפוצה הראשית של האתר לשלוח הודעות לכלל התושבים או לחתכים מסוימים מתוכם. מקלידים את כותרת החתך בשדה הסינון, ובאופן מיידי מסוננים רק הנמענים השייכים לחתך.

תמונת המסך שמשמאל, מציגה את חתך עורכי המשנה באתר.
עוד פרטים בעמוד ההדרכה שליחת מכתב אל רשימת תפוצה.

כיצד נראה סיכום יומי?

הסיכום היומי מגיע לתושבים בפורמט מרהיב עין - ראו תמונת מסך משמאל.

עוד פרטים בעמוד ההדרכה הסיכום היומי / שבועי של האתר.

דברים נוספים הכלולים בחבילה

התאמות עיצוב לאתר

תוכלו להתאים את עיצוב האתר לדרישות שלכם, בעבודה משותפת מול המעצבת שלנו.

חבילת הודעות sms

העסקה כוללת בתוכה חבילה של 3000 יחידות sms, הניתנות לשליחה באמצעות האתר.

שאלות נוספות

אני עומד לרשותכם בכל שאלה והבהרה, בטלפון 04-8322571 - אפשר להתקשר גם בשעות הערב.

אסי

דוגמאות ללוחות טרמפים - לחצו על תמונה בכדי להגדילה

רשימות תפוצה, סיכום יומי