אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

הצבעה


מודול הסקרים עשוי להיות מכשיר רב השפעה על ניהול ענייני הקהילה. באמצעותו ניתן לערוך בקלות רבה הצבעות וסקרים, ככלי לקבלת החלטות.

ההצבעה / סקר / עצומה, מופיעים באתר כמודול בחלקו השמאלי של העמוד (ראה דוגמא בעמוד זה). ההבדלים ביניהם הינם:

 1. עצומה - הגולש אינו נדרש לבחור, אלא לרשום את פרטיו האישיים (שם ודואל).
 2. סקר - יש לבחור באפשרות אחת מבין מספר אפשרויות.
  כל גולש יכול להשתתף בסקר.
 3. הצבעה - מוגדרת בצמידות לאחת מרשימות התפוצה באתר.
  רק החברים ברשימת התפוצה יכולים להשתתף בהצבעה.

כיצד יוצרים סקר באתר?

לחץ על הכפתור ''סקר'' בתפריט המנהל - ראה תמונת מסך ראשונה.כתוצאה מכך יוצג בפניך הטופס שבתמונות המסך הבאות. תוכל לבחור אם אתה רוצה ליצור הצבעה, סקר או עצומה.

מלא את הטופס ולחץ על כפתור השמירה. מרגע זה מופיע טופס ההצבעה באתר, והוא זמין לכל.

ניתן להמשיך ולערוך את הטופס על ידי לחיצה על כותרתו. עם זאת - ברגע שמישהו הצביע - לא ניתן להמשיך לערוך אותו.

על יצירת הצבעה

בעת העריכה, בחר באפשרות ''הצבעה''. כתוצאה מכך יכיל טופס העריכה שדה נוסף, בו עליך לבחור רשימת התפוצה - רק החברים באותה רשימת תפוצה יורשו להצביע.

תוכל ליצור רשימות תפוצה (רשימות מצביעים) שונות, עבור סקרים שונים. לדוגמא , בקיבוץ שיש בו תושבים שאינם חברי הקיבוץ, ניתן ליצור שתי רשימות מצביעים: רשימת החברים, ורשימת כלל תושבי הקיבוץ.

בכדי להודיע לרשימת המצביעים על קיום ההצבעה, הכנס למסך רשימת התפוצה של ההצבעה, ושלח הודעה לכל חברי הרשימה. ניתן לגשת לרשימת התפוצה מתוך תפריט ניהול הסקר, כמתואר בסעיף הבא.

תפריט ניהול הסקר

תפריט ניהול הסקר מאפשר לבצע הפעולות הבאות:

 • המשך עריכה של הסקר (במידה ולא הצביעו בו).
 • מעבר לרשימת התפוצה הקשורה בסקר (עבור הצבעה בלבד).
 • העברת הסקר לעמוד אחר.
 • נעילת הסקר, כך שלא ניתן יהיה להצביע בו (הסקר עצמו ימשיך להיות מוצג באתר).
 • מחיקת הסקר.
 • צפייה ברשימת המצביעים (ללא האפשרות בה בחרו).

בכדי לגשת את תפריט הסקר לחץ על כותרתו - ראה תמונת מסך ראשונה.
כתוצאה מכך יוצג בפניך תפריט הסקר, כמתואר בתמונות המסך השניה והשלישית.

הצגת תוצאות הסקר

תוצאות הסקר מוצגות בזמן אמת:

 • מספר המצביעים מופיע באופן קבוע (במידה והצביעו).
 • תוצאות הסקר מוצגות בפני הציבור הרחב רק לאחר נעילת הסקר. לפני כן, הן מוצגות עבור מנהלי האתר ומורשי העריכה בלבד.
 • תוצאות הסקר מוצגות רק במידה והצביעו ארבעה אנשים ומעלה.

הצגת רשימת המצביעים בסקר

באמצעות כניסה לתפריט ניהול הסקר, אפשר להגיע אל רשימת המשתתפים בסקר. דוגמא לרשימה ניתן לראות בתמונת המסך שמשמאל.

 • הרשימה אינה כוללת את האפשרות בה בחר כל מצביע, בכדי לשמור על חסיון הסקר.
 • בתחילת הרשימה מופיעים המצביעים שעדיין לא אישרו את הצבעתם.

אנונימיות הסקרים

נתוני ההצבעות נשמרים במסד הנתונים של iPaper, אך הם אינם זמינים למנהל אתר, אלא בצורה כמותית בלבד. זאת בכדי לשמור על אנונימיות ההצבעה.

למנהל האתר, כמו גם לגולשים, יש גישה לתוצאות הסקר ברמה של כמה קולות קיבלה כל אפשרות, ומהו אחוז ההצבעה.

כיצד מונעים התחזות?

עם ההצבעה, נשלח אל הגולש דואל, המכיל בקשה לאישור ההצבעה - ראה תמונת מסך. רק עם הלחיצה על כפתור האישור, תיחשב ההצבעה כתקפה.

שיטה זו מונעת באופן ודאי התחזות כמו גם הצבעה על בסיס כתובת דואל שאינה קיימת.

צירוף המשתתפים בסקר לרשימת התפוצה של האתר

אנו מניחים שמי שחשוב לו להשתתף בסקר, מעוניין להצטרף גם אל רשימת התפוצה של האתר. משום כך מכיל טופס הסקר תיבת סימון, שמילוי שלה ייצרף את המצביע אל רשימת התפוצה הראשית של האתר.

 • ההצטרפות לרשימת התפוצה מבוצעת רק לאחר אישור ההצבעה.
 • במקרה של אתר סגור (ישוב קהילתי), ההצטרפות תלויה באישור סופי של מנהל האתר.

העתקת עצומה מאתר אחר

אם פתחת בעבר עצומה באתר ''עצומה'' או באתר אחר, תוכל להעתיק את המצביעים אל עצומה שתפתח באתר שלך במערכת iPaper.

האפשרות להעתיק מצביעים תקפה לעצומה בלבד.

בכדי להעתיק מצביעים לעצומה לחץ על כותרת העצומה. ייפתח בפניך תפריט העצומה. לחץ על הקישור ''ייבוא הצבעות מעצומה חיצונית''.

דוגמא לסקר פתוח

יצירת הצבעה / סקר / עצומה

תפריט ניהול סקר

רשימת ההצבעות

הודעת דואל הנשלחת אל המצביע, מיד לאחר ההצבעה