אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

שליחת הודעות SMS


הודעות sms נשלחות דרך מסך רשימת התפוצה.

הכפתור ''עבור למצב SMS'' (ראה תמונת מסך ראשונה) מאפשר לערוך הודעת sms ולשלוח אותה - בדיוק באותו האופן בו שולחים הודעת דואל.

כתיבת הודעת sms

לחץ על הכפתור ''עבור למצב SMS'' - כעת יוצג בפניך חלון עריכת הודעת sms (תמונת מסך שניה).

כאשר אתה כותב ההודעה, מוצג מספר התווים שנותרו עד לגודל המקסימלי:

 • 70 תווים להודעת סמס בודדת
 • 134 תווים להודעת סמס משורשרת

בסיום הכתיבה בחר את הנמענים ולחץ על כפתור השליחה.

קניית חבילת סמס

לחיצה על הקישור ''רכישת חבילת SMS'' תציג בפניך טופס בקשה לחבילת סמס.
לקבלת הצעת מחיר פנו אלינו בטלפון 04-8322571.

דוח הודעות סמס שנשלחו בעבר

לחיצה על הקישור ''דוח הודעות sms'' תעביר אותך אל המסך, המתואר בתמונת המסך הראשונה. לפניך טבלה המציגה את כל ההודעות האחרונות ששלחת., וביניהן הפרטים הבאים:

 • עלות ההודעה - ביחידות sms
 • סאטאוס ההודעה
 • מספר הנמענים
 • מספר הנמענים שלא קיבלו את ההודעה
 • מספר הנמענים שנחסמו על ידי המפעיל

לחיצה על הודעת sms, תוביל אותך אל רשימת הנמנעים של אותה הודעה (תמונת מסך שניה), המכילה את הנתונים הבאים עבור כל נמען:

 • חיווי באם קיבל את ההודעה
 • מספר היחידות שנגבו עבור השליחה אליו (תלוי ברשת אליה הוא שייך)
 • הרשת אליה הוא שייך

על סטאטוס הודעת SMS

עם שליחת ההודעה מתקבל חיווי ראשוני כי ההודעה נשלחה לנמענים. בשלב זה עדיין אין אנו יודעים מי מביניהם לא יקבל את ההודעה.

לאי קבלה של הודעה יכולות להיות סיבות רבות, וביניהן מכשיר סגור לאורך זמן רב, או מספר טלפון מנותק. משום כך סטאטוס הודעת סמס יכול להיות אחד משלושת הערכים הבאים:

 • ''נשלחה - לא אושרה סופית''
  ההודעה נשלחה לנמענים, אך עדיין לא התקבל משוב עבור כולם.
 • ''נשלחה ואושרה''
  התקבל משוב עבור כל הנמענים.
 • ''נכשלה''
  ההודעה כלל לא נשלחה לנמענים.

רק כאשר מתקבל משוב עבור כל הנמענים, מושלם הדוח עבור ההודעה שנשלחה.

הערה

הודעת סמס נשלחת כהודעה רגילה או כהודעה משורשרת - כתלות באורך הטקסט. רק עם קבלת המשוב עבור כל הנמענים, ניתן לחשב את העלות הכוללת של ההודעה. עד אז, מוצגת בדוח עלות משוערת.

שליחת הודעת סמס

דוחות הודעות סמס שנשלחו בעבר