אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

חיפוש מתקדם באתר


קיים במערכת מנוע חיפוש פנימי, המאפשר חיפוש אחר כתובת דואל ברשימות תפוצה, כמו גם חיפוש אחר ביטוי מסוים בהודעות פורום ועמודים באתר.

מנוע החיפוש זמין עבור מנהלי האתר בלבד - לעורכי משנה אין גישה אליו.

הגישה לחיפוש היא מתוך מסך ''שונות''.

חיפוש דואל

החיפוש מתבצע על פני:

  • רשימות התפוצה באתר
  • מורשי העריכה
  • כתובת/ות הדואל של האתר, כפי שהן מוגדרות במסך ''הגדרות האתר''.

בתוצאת החיפוש מוצגות גם כתובות דואל שנמחקו מרשימות תפוצה. הן שמורות בשרת, ועם זאת, הודעות הנשלחות מרשימות התפוצה לא נשלחות אליהן.

חיפוש הודעת פורום

החיפוש מתבצע על פני השדות הבאים:

  • שם הכותב
  • כותרת וטקסט ההודעה
  • כתובת IP של הכותב, בעת כתיבת ההודעה

הצגת תוצאות החיפוש מאפשרת מחיקת ההודעה, מתוך מסך החיפוש.

חיפוש בעמודים

החיפוש מתבצע על פני השדות הבאים:

  • כותרת וטקסט העמוד
  • תמצית העמוד
  • תגית title
  • כתובת העמוד באתר

חיפוש מתקדם באתר