אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

לוח טרמפים

תמונות המסך שמשמאל מציגות דוגמאות ללוחות טרמפים בישובים שונים.

הלוח מכיל טבלאות של נסיעות קבועות, במבנה הבא:

  • יעד
  • יום בשבוע
  • שעה
  • שם הנוסע
  • מספרי טלפון של הנוסע

בנוסף לכך קיים פורום של טרמפים מזדמנים - נסיעות מזדמנות, ובקשות לטרמפים.

דוגמאות ללוחות טרמפים