אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

הצגת מצגת תמונות של פיקסה באתר


אלבום תמונות של פיקסה ניתן להטמעה באתר, על פי המוסבר בעמוד ההדרכה ''הטמעת מודולים חיצוניים באתר''.

העמוד הנוכחי מסביר כיצד למצוא את קוד ההטמעה עבור אלבום תמונות של פיקסה, בכדי שניתן יהיה להטמיע את האלבום באתר.

איתור קוד ההטמעה של אלבום תמונות פיקסה

גש אל חשבון פיקסה שלך, ובחר את אלבום התמונות, אותו אתה מעוניין להציג באתר - ראה תמונת מסך ראשונה.

לאחר מכן לחץ על הקישורים, כמתואר בתמונות המסך השניה והשלישית. כתוצאה מכך יוצג בפניך החלון, המתואר בתמונת המסך הרביעית.

החלון מכיל מלבן צהוב ובתוכו טקסט. לחץ על הטקסט ולאחר מכן על צירוף המקשים Control+C (שמשמעותו העתקה).

כעת נותר להמשיך על פי המתואר בעמוד ההדרכה ''הטמעת מודולים חיצוניים באתר''.

אם אינך מנהל האתר - תוכל לשלוח את הטקסט שהעתקת אל מנהל האתר, בכדי שיציג בעזרתו את האלבום.

איתור קוד ההטמעה של האלבום