אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

ספר טלפונים

רשימת התפוצה הראשית של האתר כבסיס לספר הטלפונים היישובי

רשימת התפוצה הראשית של האתר כוללת מלבד שם וכתובת דואל, גם שדה טלפון. מספרי הטלפון הללו מופיעים במסך נפרד, הגלוי לכל חברי היישוב (מוגן בסיסמא). זהו ספר הטלפונים היישובי.

באמצעות ספר הטלפונים, ניתן לאתר בקלות נמען (על ידי חיפוש), ואף לשלוח לו דואל באמצעות האתר, מבלי לחשוף את כתובת הדואל שלו.