אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

מתן הרשאות עריכה לעמוד

מבוא

עריכה שיתופית מאפשרת למנהל האתר לתת הרשאה עריכה לחלקים באתר. מבחינת העורכים - הם מנהלים מיני-אתר משלהם, בתוך האתר הקהילתי.

לדוגמא - הספרנית מנהלת את עמוד הספריה באתר. בעמוד יש לה פורום וטופס ''צרו קשר'':

  • באמצעות הפורום היא יכולה לעדכן את האתר (ואת מי שנרשם לרשימת התפוצה של הפורום) בחדשות מן הספריה.
  • באמצעות הטופס ''צרו קשר'' היא יכולה לקבל הודעות מן הקוראים.
  • היא יכולה להוסיף עמודים מתחת לעמוד שאליו קיבלה הרשאת עריכה.

אלה הופכים את החלק שלה באתר הקהילתי לאתר בפני עצמו - אתר הספריה בתוך באתר הקהילתי.

כיצד להגדיר עורכים לעמוד?

בכדי להגדיר עורך/ים לעמוד, בצע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על כותרת העמוד, שעבורו אתה מעוניין לתת הרשאת עריכה.
  2. כתוצאה מכך ייפתח בפניך חלון ''הגדרות העמוד''. בחלון לחץ על הקישור ''עורכי העמוד'' - ראה תמונת מסך שניה.
  3. החלון שייפתח מציג בפניך טבלה של העורכים לאותו עמוד. תוכל להוסיף עורכים או למחוק עורכים קיימים.

עבור כל עורך חדש, עליך למלא את הפרטים הבאים: שם, דואל, סיסמא.

שדה הסיסמא אינו משפיע על סיסמתו של העורך, במידה והוגדר קודם לכן במערכת - אם כעורך באתר זה (או אחר), ואם כמנהל של אתר אחר.

מעבר לחלון מורשי עריכה לעמוד