אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

תמונות באתר


האתר מאפשר לך להוסיף לעמוד שני סוגים של אוספי תמונות:

  • מצגת תמונות מתחלפות - התמונות מוצגות זו אחר זו, במעבר fade in fade out.
  • גלריית תמונות - בה כל התמונות מוצגות כתמונות קטנות. לחיצה על תמונה קטנה מציגה את התמונה בגודל מלא. ניתן לדפדף בין התמונות בגודל מלא.

בעמוד זה נכנה את שתיהן ''גלריה''.

הוספת גלריית תמונות

בכדי להוסיף גלריה לאתר, לחץ על הכפתור ''+ הוסף'' בתפריט המנהל - ראה תמונה מסך ראשונה. לאחר מכן לחץ על הכפתור ''תמונות'' - כמתואר בתמונת המסך השניה. כעת תוצג בפניך חלונית הוספת גלריה:

  • מלא את הכותרת ואת הסוג (גלריה או מצגת תמונות מתחלפות).
  • בחר תמונה ממחשבך - היא תהיה התמונה הראשונה בגלריה.
  • לחץ על הכפתור ''הוסף''.

כעת תראה לפניך את הגלריה שהוספת, ובה תמונה אחת.

עריכת גלריה קיימת

עריכת גלריה קיימת משמעותה: הוספה ומחיקה של תמונות בגלריה, עריכת כותרות של תמונות, מתן קישורים לתמונות, עריכת כותרת הגלריה והסוג שלה.

הצגת חלונית עריכת גלריה

בכדי לערוך גלריה יש ללחוץ על הכותרת שלה, כמתואר בתמונת המסך הראשונה.

הוספת תמונות לגלריה

לחץ על הכפתור ''הוספת תמונות'', ובחר תמונה או תמונות ממחשבך. התמונות יועלו לאתר האחת אחר השניה.

עדכון פרטי תמונה בודדת או מחיקה של תמונה

לאחר שלחצת על כותרת הגלריה, לחץ על תמונה בודדת. כתוצאה מכך יוצג בפניך טופס עריכת התמונה.

הערה: אם נתת לתמונה קישור, הרי שבמצב ''גלריה'', התמונה הקטנה לא תוגדל כאשר לוחצים עליה. במקום זאת ייפתח חלון עם הקישור.

שינוי סדר התמונות בגלריה

לאחר שלחצת על כותרת הגלריה, תוכל לגרור את התמונות לשינוי סדר הופעתן בגלריה.

שינוי הגדרות הגלריה / מחיקת הגלריה

לאחר שלחצת על כותרת הגלריה, לחץ על הכפתור ''עריכת המצגת''. יוצג בפניך טופס המאפשר לשנות הגדרות הגלריה, או למחוק אותה.

הוספת גלריית תמונות

עריכת גלריה

דוגמא למצגת תמונות מתחלפות

דוגמא לגלריית תמונות - לחץ להגדלה