אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

עדכון מידע אישי

מידע אישי הוא המידע הנדרש ממך בעת הכניסה כמנהל. אלו כתובת הדואל והסיסמא שלך (כתובת הדואל משמשת גם לקבלת הודעות מן האתר).

בכדי להגיע למסך ''מידע אישי'', לחץ על הכפתור ''שונות'' בתפריט המנהל, ולאחר מכן על הקישור ''עדכון פרטים אישיים''.

שים לב - אם ברצונך לעדכן כתובת אימייל בלבד, אין חובה להקליד את הסיסמא.

מסך עדכון מידע אישי