אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

הוספה והזזה של עמודים באתר

הוספת עמוד חדש לאתר

לחץ על הכפתור ''+ הוסף'' בתפריט המנהל, לאחר מכן לחץ על אייקון העמוד, ולסיום מלא את טופס הוספת העמוד (ראה תמונות מסך).

ישנם שני סוגים של עמודים באתר:

  1. עמוד ראשי - עמוד שיש לו כפתור בתפריט העמודים.
  2. עמוד פנימי - נמצא מתחת לעמוד אחר.

בכדי להוסיף עמוד פנימי, גלוש תחילה לעמוד האב, ורק אז בצע הפעולות הנ''ל. התוצאה תהיה עמוד חדש, מתחת לעמוד בו היית לפני רגע.

מהו שדה ''כתובת העמוד''?

כתובת העמוד באתר מורכבת מכתובת האתר, בצירוף הערך שאתה מקליד בשדה ''כתובת העמוד''.

ערך זה צריך להיות אותיות, ספרות וקו תחתי בלבד.

הזזה של עמוד למקום אחר באתר

הבהרה - הזזת עמודים באתר יכול לבצע מנהל האתר בלבד.

לחץ על כותרת העמוד - ייפתח חלון ''הגדרות העמוד'' (ראהתמונת מסך ראשונה).

לחץ על הקישור 'הזזת העמוד'' - כעת מוצג בפניך חלון ההזזה (ראה תמונת מסך שניה).

ישנן שתי אפשרויות להזזה:

  1. הפיכת העמוד לעמוד ראשי, המופיע בתפריט העמודים באתר.
  2. העברת העמוד אל עמוד-אב אחר:

    עליך להתחיל להקליד את כותרת עמוד האב החדש. כתוצאה מכך תופיע בפניך רשימת עמודים, מהם תבחר את העמוד הרצוי. לסיום לחץ על הכפתור ''העבר''.

הוספת עמוד לאתר

הזזת עמוד באתר