אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

שליחת מכתב אל רשימת התפוצה

שליחת הודעה אל חברי רשימת התפוצה

בכדי להגיע אל מסך רשימת התפוצה עליך ללחוץ על כותרת טופס הרישום לרשימה (ראה תמונת מסך ראשונה). אם מדובר ברשימת תפוצה של פורום, עליך ללחוץ על כותרת הפורום.

לפני שתשלח הודעה לכלל חברי רשימת התפוצה, מומלץ ללחוץ על הכפתור ''שלח אלי בלבד (כבדיקה)''. כך תוכל לבדוק כיצד מתקבלת ההודעה בחשבון הדואל שלך (על פי כתובת הדואל המשמשת אותך לכניסה לאתר).

שליחת הודעה לחתך מסוים ברשימת התפוצה

ניתן באמצעות רשימת התפוצה הראשית של האתר לשלוח הודעות לכלל התושבים או לחתכים מסוימים מתוכם.

מקלידים את כותרת החתך בשדה הסינון, ובאופן מיידי מסוננים רק הנמענים השייכים לחתך - ראה תמונת מסך משמאל.

הודעה אוטומטית לנמענים חדשים

תוכל לערוך הודעה, אשר תשלח באופן אוטומטי לכל מצטרף חדש לרשימה (האפשרות קיימת עבור רק עבור אתר ישוב קהילתי). לשם כך לחץ על הקישור ''עריכת הודעת הצטרפות''.

שים לב: ההודעה תשלח רק לאחר שאישרת כמנהל האתר, את צירוף הנמען החדש אל רשימת התפוצה.

עריכת נמענים של רשימת התפוצה

לחץ על הקישור ''לחץ להצגת הנמענים'' (תמונת מסך שניה). כתוצאה מכך תוצג בפניך טבלת הנמענים. לחיצה על פרטי נמען תציג בפניך טופס עריכה, שיאפשר לך לשנות פרטי הנמען, או למחוק אותו.

הערה

בכוונה תחילה אין אפשרות לשינוי כתובת דואל של נמען. אפשרות זו שמורה לנמען עצמו. ראה עמוד עריכת הפרופיל האישי.

רשימות תפוצה סגורות

באתר קהילתי סגור (דוגמת אתר יישוב קהילתי), הצטרפות לרשימת תפוצה מותנית באישור סופי של מנהל הרשימה.

במידה וקיימים נמענים חדשים, שעדיין לא אושרו, הם יוצגו בטבלה בראשית העמוד - ראה תמונת מסך.

תוכל למחוק מן הרשימה נמנענים שאינם אמורים להכלל ברשימה.

לסיום, לחץ על הכפתור ''הוסף את הנמענים לרשימת התפוצה''. כתוצאה מכך, כל הנמענים שנותרו ברשימה לאחר פעולת הסינון, יצורפו לרשימת התפוצה.

שליחת הודעה אל רשימת התפוצה

שליחת מכתב לחתך מסוים מתוך רשימת התפוצה

עריכת נמען ברשימת התפוצה

רשימות תפוצה סגורות