אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

רשימת קישורים


רשימת קישורים מכילה קישורים לאתרים אחרים ו/או קישורים לקבצים (אותם אתה מעלה לאתר ממחשבך).

תוכל לראות דוגמא לרשימת קישורים משמאל - הקישור הראשון הוא קישור לאתר, והקישור השני הוא קישור לקובץ.

הוספת רשימת קישורים

בכדי להוסיף רשימת קישורים לחץ על הכפתור ''+הוסף'' בתפריט המנהל. בחלונית שתוצג בפניך, לחץ על הכפתור ''קבצים / קישורים''. כתוצאה מכך יופיע חלון עם טופס להוספת הרשימה (ראה תמונת המסך שניה).

מלא את כותרת הרשימה ואת פרטי הקישור הראשון ברשימה. תוכל לבחור בין קישור רגיל לבין קישור לקובץ.

כעת תראה לפניך את רשימת הקישורים שהוספת, ובה קישור אחד.

הוספת קישורים לרשימה קיימת / עריכת הרשימה

לחץ על כותרת הרשימה, וכתוצאה מכך תוצג חלונית עריכת הרשימה - ראה תמונת מסך.

  • בכדי להוסיף קישור או קובץ לרשימה, לחץ על הכפתור ''הוספת קישור' / העלאת קובץ'.
  • בכדי למחוק או לעדכן כותרת של קישור - לחץ על הקישור לחיצה כפולה.
  • שינוי סדר הופעת הקישורים מתבצע על ידי גרירה.
  • בכדי לשנות כותרת רשימת הקישורים, לחץ על הכפתור ''עריכת הרשימה''.

הוספת רשימת קישורים

עריכת רשימת קישורים