אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

אילוץ זיהוי בכתיבת הודעת פורום


ניתן ליצור פורומים באתר, המחייבים את כותבי ההודעות להזדהות.

כמנהל אתר, תוכל להפוך פורום רגיל, לפורום המאלץ זיהוי בכתיבת הודעות.

לאחר מכן, כאשר יבקש הגולש לכתוב הודעת פורום, הוא יאלץ להזדהות באמצעות כתובת דואל וסיסמא - ראה תמונת מסך ראשונה.

שים לב: כתובת הדואל של הגולש חייבת להכלל ברשימת התפוצה הראשית של האתר. במילים אחרות - רק מי שנכלל ברשימת התפוצה הראשית של האתר, יוכל להוסיף הודעות לפורום.

הגדרת אילוץ זיהוי בכתיבת הודעת פורום

לחץ על כותרת הפורום. כתוצאה מכך תוצג בפניך חלונית תפריט הפורום - סמן בה את תיבת הסימון ''אלץ זיהוי בכתיבת הודעת פורום'' - ראה תמונת מסך ראשונה.

אופן הזיהוי

בפעם הראשונה, הגולש אינו יודע מהי סיסמתו. הוא מעוניין שהסיסמא תישלח אל חשבון הדואל שלו. לשם כך עליו למלא את כתובת הדואל שלו, וללחוץ על הקישור ''שלח אלי את הסיסמא'' - ראה תמונת מסך ראשונה.

כעת יכול הגולש להוסיף הודעה לפורום, באמצעות כתובת הדואל והסיסמא.

באפשרות הגולש לשנות את סיסמתו, על ידי לחיצה על הקישור ''שינוי סיסמא''.

המחשב זוכר את נתוני הזיהוי

לאחר שהגולש הוסיף הודעה לפורום, זוכר המחשב את נתוני הזיהוי (כתובת הדואל והסיסמא).בפעם הבאה, לא יאלץ הגולש למלא נתונים אלה, על מנת להזדהות.

דוגמא לפורום המחייב הזדהות הכותבים

כתיבת הודעת פורום תוך זיהוי הגולש