אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

רשימת תפוצה של פורום


לכל פורום יש רשימת תפוצה, וכל גולש יכול להצטרף אליה, ללא סינון.
תפקיד הרשימה הוא להפיץ באימייל עותק מכל הודעה חדשה בפורום.
כמובן שמי שהצטרף לרשימה יכול להסיר עצמו ממנה, בכל עת.

ההצטרפות מתחילה בלחיצה על הקישור ''שלח אלי עותק מכל הודעה חדשה'' (ראה תמונת מסך ראשונה), אשר בעקבותיה נפתח טופס הצטרפות לרשימה (תמונת מסך שניה).

התמודדות עם הודעות נאצה בפורום - ההשהייה

הבעיה מתחילה כאשר הודעת נאצה בפורום, נשלחת באופן מיידי לרשימת התפוצה. כעת, גם אם תמחק את ההודעה מן האתר, הרי שהיא כבר נשלחה באימייל - משום כך יצרנו את ההשהייה.

אתה, כמנהל אתר, מסוגל להגדיר את מספר שעות ההשהייה, שבין הוספת הודעה חדשה לפורום, לבין שליחתה בפועל לרשימת התפוצה. ההשהייה אמורה לאפשר לך למחוק הודעות נאצה, לפני שהן נשלחות לרשימת התפוצה.

כיצד מגדירים את ההשהייה שבין הוספת הודעה חדשה לפורום, לבין שליחתה לרשימת התפוצה?

  • הכנס למסך ''שונות'' על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בתפריט המנהל (ראה תמונת מסך ראשונה).
  • לחץ על הקישור ''הגדרות האתר'', ובכך תעבור למסך, המתואר בתמונת המסך השניה.
  • לחץ על הכפתור ''הגדרות פורומים'' ומלא את שדה ''השהיית הודעות פורומים'' (ראה תמונת מסך שלישית).

חשוב לדעת: במידה וההודעה אמורה להשלח בשעות הלילה, מוארכת ההשהייה באופן אוטומטי עד לשעה 11:00 בבוקר היום הבא.

מעקב אחר הודעות פורום מושהות

ניתן לקבל רשימה של כל הודעות הפורום המושהות, על ידי הפעולות הבאות:

  • לחץ על הכפתור ''שונות'' בתפריט המנהל.
  • לחץ על הקישור ''הודעות פורום חדשות''.

כתוצאה מכך תעבור למסך ''הודעות פורום חדשות'' (ראה תמונת מסך). המסך מציג טבלה של כל הודעות הפורום שנוספו לאתר בימים האחרונים.

עבור כל הודעה מוצג תאריך יצירתה ותאריך שליחה עתידי (אם עדיין לא נשלחה לרשימת התפוצה של הפורום).

כיצד מאלצים שליחה מיידית של הודעת פורום אל רשימת התפוצה?

כמנהל אתר (או כמנהל פורום), נשלח אליך עותק מכל הודעת פורום, באופן מיידי, ללא כל השהייה.

במידה והגדרת השהייה, תכיל הודעת הפורום קישור ''שלח כעת אל חברי רשימת התפוצה''. לחיצה על הקישור תשלח את ההודעה באופן מיידי אל רשימת התפוצה של הפורום, ללא תלות בהשהייה שהגדרת.

הצטרפות לרשימת תפוצה של פורום

הגדרת השהייה בהפצת הודעות פורום

מעקב אחר הודעות פורום מושהות