אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

עמודים מוגני סיסמא - עמודים מסווגים

מהם עמודים מוגני סיסמא?

עמודים מוגני סיסמא (עמודים מסווגים), הם עמודים שבכדי לצפות בתכנם, חייב הגולש לדעת את סיסמת העמוד.

הסיסמא אינה סיסמא מיוחדת לגולש, כי אם סיסמא המיוחדת לעמוד.

כאשר ינסה הגולש להכנס לעמוד המסווג, הוא ייתקל בעמוד שער, המבקש ממנו את סיסמת העמוד - ראה תמונת מסך.

כיצד מסווגים עמוד?

  • ראשית הכנס לחלון ''הגדרות העמוד'', על ידי לחיצה על כותרת העמוד. ראה תמונות מסך.
  • בחר בסטאטוס ''מוגן בסיסמא''.
  • תוכל לשנות את סיסמת העמוד או להשאירה כפי שהיא.
    לסיום לחץ על הכפתור ''שמירה''.

איזו סיסמא לבחור לעמוד?

באופן כללי, רצוי שלכל העמודים המסווגים באתר תהיה אותה סיסמא - היא סיסמת ברירת מחדל, אותה קובעים במסך ''הגדרות האתר''.

ועם זאת, אפשר לתת סיסמא מיוחדת לעמוד מסוים.

עמוד שער לעמוד מוגן סיסמא

קביעת סיסמא לעמוד