אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

ניהול בסיסי של פורום

הוספת פורום לעמוד

לחץ.על הכפתור ''+הוסף'' בתפריט המנהל, ולאחר מכן על הכפתור ''פורום'' (ראה תמונת מסך).

תפריט מנהל הפורום

לחיצה על כותרת הפורום תפתח בפניך את תפריט מנהל הפורום (ראה תמונת מסך ראשונה). התפריט מכיל את האפשרויות הבאות:

 • מעבר אל רשימת התפוצה של הפורום
 • הזזת הפורום לעמוד אחר באתר
 • מחיקת הפורום
 • עריכת כותרת הפורום
 • קביעת מחיקה אוטומטית של הודעות פורום ישנות (טוב ללוחות מודעות)
 • הפיכה לפורום רשמי - כך שרק מנהלי האתר / הפורום יוכלו להוסיף לו הודעות (הפורום כערוץ מידע חד כיווני).
 • אילוץ זיהוי בכתיבת הודעת פורום, על בסיס השתייכות לרשימת התפוצה הראשית של האתר. ראה עמוד ההדרכה אילוץ זיהוי בכתיבת הודעת פורום.
 • אפשרות להגדיר את הפורום כטוקבק - כמצב בו לא ניתן להגיב להודעות, אלא להוסיף הודעות חדשות בלבד.
 • קביעה באם יוצגו הודעות חדשות של הפורום בעמוד הבית.

מחיקת הודעת פורום

למחיקת הודעת פורום, פתח את ההודעה הרצויה, ולחץ על הקישור ''מחיקת ההודעה'' הנמצא בסופה. ראה תמונת מסך שניה.

שים לב - מחיקת הודעת פורום, תמחק לא רק אותה, אלא גם את כל התגובות לה.

קיצור קישורים (URLs) בהודעת פורום

בכדי למנוע קישורים ארוכים מדי בהודעת פורום, מוצגים הקישורים כשהם חתוכים - רק תחילת הקישור מופיעה בהודעה, ובהמשכה שלוש נקודות.

החיתוך משפיע על הצגת הקישור בלבד. כלומר, לחיצה על הקישור, תעביר את הגולש לקישור המקורי.

הצגת כתובות IP של כותבי הודעות בפורום

בכדי לצפות בכתובות ה- IP של כותבי ההודעות בפורומים, לחץ על תאריך כתיבת ההודעה (לא חשוב באיזו הודעה תבחר). כתוצאה מכך יוצגו בפניך כתובות ה- IP של כל ההודעות בפורום.

על חשיבות הפורומים באתר הקהילתי

הדבר המרכזי באתר הקהילתי הוא הפורומים, כבסיס המרכזי לעדכון האתר בתכנים חדשים.

כוחם של הפורומים נובע משתי העובדות הבאות:

 1. כל הודעה חדשה בפורום מוצפת מידית אל עמוד הבית, ונמחקת ממנו אוטומטית לאחר מספר ימים.
  כך יכול הגולש להיות מעודכן מתוך גלישה בעמוד הבית בלבד.
 2. בסוף כל יום, בשעה שמונה בערב, נשלח סיכום יומי אוטומטי מן האתר אל כלל התושבים - הסיכום כולל את כל הודעות הפורום והעמודים החדשים באתר.
  כך יכול התושב להיות מעודכן באופן מלא בנעשה בישוב, מבלי לגלוש באתר.

ערוץ הודעות רשמי

ערוץ הודעות רשמי דומה במבנהו לפורום, למעט העובדה שגורמים רשמיים בלבד רשאים להוסיף לו הודעות.

בעמוד הבית יופיעו הודעות הערוצים הרשמיים, לפני ההודעות האחרונות מן הפורומים.

הוספת פורום לעמוד

ניהול פורום