אתרים קהילתייםקיבוץ מושב ישוב קהילתי

טפסים באתר


בהוספת טופס לאתר, אתה יכול לבנות טופס כרצונך, ולהתחיל לאסוף באמצעותו נתונים מן הגולשים.

בכל פעם שגולש ממלא את הטופס, נשלחים הנתונים שמילא אל תיבת הדואל של מנהל העמוד / מנהל האתר.

בנוסף לכך, הנתונים נאגרים במערכת, וניתנים לייצוא אל תוכנת אקסל.

הוספת טופס לאתר

לחץ על הכפתור ''+ הוסף'' אשר בתפריט המנהל, ובחר באפשרות ''טופס''. כתוצאה מכך תתבקש להקליד את כותרת הטופס.

כתוצאה מכך יווצר טופס ריק בעמוד, ותועבר אל מסך עריכת הטופס.

עריכת טופס

לחיצה על כותרת טופס תעביר אותך אל מסך העריכה, המציג לך את הטופס.

לחיצה על כותרת הטופס מאפשר עריכתה.

לחיצה על שדה בטופס מאפשרת לך לערוך אותו, או להוסיף שדה אחריו. גרירה שלו מאפשרת שינוי מיקומו בטופס.

לרשותך עומדים הסוגים הבאים של שדות - ראה תמונת מסך שניה:

 1. טקסט חופשי - זהו אינו שדה, אלא טקסט שאפשר לשבץ בטופס.
 2. טקסט - שורה אחת
 3. טקסט - מספר שורות
 4. מספר - ספרות, נקודות ומקפים בלבד
 5. דואל - הטופס יבדוק תקינות כתובת הדואל שמולאה
 6. תאריך - הטופס יציג לוח שנה לבחירת התאריך
 7. בחירת אפשרות אחת
 8. בחירת אפשרות אחת מתוך תפריט יורד
 9. בחירת מספר אפשרויות על ידי תיבות סימון

פעולות נוספות

פעולות נוספות הקשורות בטופס הן (ראה תמונת מסך שניה):

 • מחיקת רשומות הטופס (אלו ההנתונים שנאספו על ידי הטופס).
 • ייצוא רשומות הטופס לתוכנת אקסל.
 • הזזת הטופס לעמוד אחר באתר.
 • מחיקת הטופס.
 • הגדרת האופן בו יישלחו הנתונים: כהודעת דואל רגילה, או כהודעה המכילה קובץ מצורף הניתן להדפסה.

טפסים - סרטון הדרכה

הוספת טופס לאתר

עריכת טופס

טופס לדוגמא